برخی اصطلاحات و قوانین در پینگ پنگ . درباره بازی پینگ پنگ بیشتر بدانیم

در بازی پینگ پنگ (تنیس روی میز) برخی قوانین هستند که اگر آن ها را بدانیم میتوانیم حرفه ای تر به رقابت بپردازیم و حتی برای مسابقات جهانی آماده شویم. در مطالب قبلی قوانینی ارائه شد در اینجا نیز توضیحاتی در جهت تکمیل شرح قوانین بازی ارائه خواهد شد.

سرویس:

در زدن سرویس فردی که میخواهد سرویس را بزند باید توپ را در کف دست آزاد خود بدون حرکت در پشت خط پایان و بالای سطح بازی نگه دارد و سپس توپ را به صورت عمودی و بدون چرخش به بالا پرتاب کند.

این پرتاب باید طوری باشد که وقتی توپ رها میشود حداقل 16 سانتی متر از کف دست آزاد بازیکن بالا باشد و سپس توپ به سمت پایین می آید و زننده سرویس در این هنگام به توپ ضربه میزند.

توپ پس از ضربه باید باید ابتدا به زمین بازیکن زننده سرویس برخورد کرده و سپس از تور عبور کرده و به زمین حریف برخورد کند. 

از شروع سرویس تا وقتی که به توپ ضربه وارد می‌شود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد. ضمناً پس از انجام سرویس، دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد.

اگر داور به صحیح بودن سرویس زده شده شکی داشته باشد یکبار به بازیکن اخطار میدهد اما از دفعات بعد امتیاز سرویس به بازیکن حریف داده میشود بنابراین زننده سرویس باید به صورت واضح و بدون اشکال و با رعایت کامل قوانین سرویس را اجرا کند تا داور و کمک داور سرویس وی را قبول کنند.

اگر در اجرای سرویس توپ با خط کناری که در امتداد طول زمین کشیده شده و رنگ آن سفید است و یا با خط انتهایی سفید رنگ در امتداد عرض برخورد و مسیر توپ تغییر کند داور به زننده سرویس اخطار میدهد اما امتیازی برای حریف در نظر نمیگیرد.

اگر بازیکنی از روی عمد سرویس را اشتباه و با خطا بزند داور بدون اینکه به او اخطار دهد امتیاز را به حریفش میدهد.

اما در موارد خاصی که بازیکن ناتوانی های جسمی داشته باشد و داور از آن مطلع باشد میتواند برخی قوانین اجرای سرویس را نادیده بگیرد.

برگشت توپ:

به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیماً از بالا یا از کنار مجموعه تور عبور کند یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصابت کند.

ترتیب بازی:

در بازی های انفرادی و دو نفره، ترتیب بازی پینگ پنگ متفاوت است.

در بازی‌های انفرادی به این صورت است که ابتدا زننده سرویس یک سرویس صحیح را انجام میدهد، سپس گیرنده سرویس، یک برگشت صحیح را انجام میدهد و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به‌طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند.

در بازی‌های دو نفره، ابتدا زننده سرویس، باید یک سرویس صحیح را اجرا کند، سپس گیرنده سرویس، یک برگشت صحیح را انجام داده، بعد از آن همبازی زننده سرویس، یک برگشت درست انجام می‌دهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به‌طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد.

فرازاسپرت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.