آدرس ما

کرج، چهارباغ، ۵۰۰ متر بعد از پمپ بنزین،  کوچه تالار نگین البرز، تولیدی فراز اسپرت