قوانین و مقررات بین المللی پینگ پنگ (تنیس روی میز)

شروع بازی:

در بازی پینگ پنگ اولین قانون برای شروع بازی میباشد و مشخص کردن فردی است که سرویس آغاز مسابقه را میزند و فردی که سمت میز دلخواه خود را انتخاب میکند با پرتاب سکه (شیر و خط) صورت میگیرد.

سرویس:

فردی که بازی را شروع میکند دو سرویس متوالی میزند و سپس بازیکن حریف دو سرویس بعدی را میزند. تا انتهای بازی به همین ترتیب است و هر بازیکن در نوبت خود دو سرویس دارد اما اگر امتیازشان مساوی و برابر با 11 شود از آن به بعد هر نفر یک سرویس میزند تا بازی تمام شود. .  اگر مسابقه طبق تصميم گيري 1 گيمي يا 5 گيمي يا 7 گيمي برگزار شود، بازيكنان در گيم آخر وقتي كه امتياز يكي از آنها به 6 برسد جاي خود را با هم عوض مي كنند و پس از تعويض سمت ميز ، سرويس توپ توسط كسي كه نوبتش است آغاز مي شود .

امتیاز برد:

برنده بازی ورزشکاری است که زودتر به امتیاز 11 برسد. برنده باید حداقل دو امتیاز از حریف خود جلوتر باشد گاهی پیش می آید که دو نفر با هم امتیاز مساوی11 را میگیرند بنابراین در این شرایط فردی که زودتر دو امتیاز از حریف خود پیشی بگیرد برنده بازی است.

قوانین سرویس در پینگ پنگ:

انگشتان دست بازیکنی که سرویس میزند باید به هم چسبیده باشد و انگشت شست او باید آزاد باشد. باید توپ را در کف دست بصورت آزاد قرار داده و دستش بالا و خارج از سطح میز باشد. سرویس زننده بازی باید توپ را در جهت قائم به بالا پرتاب کند و با دست دیگر که راکت را نگه داشته به توپ ضربه بزند. توپی که در سرویس زده میشود باید ابتدا به قسمت میز زننده سرویس برخورد کند و پس از آن از تور عبور کرده و در قسمت دیگر میز (میز حریف) به زمین برخورد کند.

اگر بازی چهارنفره باشد توپ باید پس از برخورد با زمین سرویس زننده و عبور از تور وسط زمین، به نیمه ی راست میز حریف برخورد کند اما در بازی با دو شرکت کننده این موضوع ( نیمه راست و چپ ) اهمیت ندارد.

اگر توپ سرویس زننده هنگام عبور از نیمه زمین به تور برخورد کند و سپس به زمین حریف برخورد کند سرویس باید تکرار گردد، ولی اگر توپ به تور برخورد کند و به بیرون برود برای زننده سرویس خطا محسوب میشود.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر زننده سرویس بدون اطمینان از آمادگی حریف سرویس را بزند و حریفش آماده نباشد باید سرویس را تکرار کند.

خطاهای بازی:

برخورد پیاپی توپ به میز یک بازیکن، خطا محسوب میشود.

زدن توپ فرستاده شده ی حریف با راکت قبل از برخورد با میز خطا است.

در صورتی که بازیکنی دوبار متوالی به توپ ضربه بزند خطا برایش محسوب میشود.

برخورد توپ با راکت و دسته مجاز است ولی اگر به پایین تر از مچ دست برخورد کند خطا است.

تکان دادن میز در جریان حرکت توپ مجاز نیست.

ضربه به توپ خارج از نوبت خطا محسوب میشود.

برخورد توپ با جایی غیر از تور، پایه های تور و قسمت حریف خطا میباشد.

راکت بازیکن با تور یا با خود او تماس پیدا کند.

طریقه صحیح گرفتن راکت:

از مهمترین اصول در این ورزش طریقه صحیح گرفتن راکت است. دو نوع راکت گیری اصلی وجود دارد:

 راکت گیری غربی(شیک هند): روشی رایج است و در آن گرفتن راکت شبیه دست دادن است.

 راکت گیری مدادی: راکت گیری مدادی بیشتر در میان بازیکنان کشورهای شرقی (چین، ژاپن و…) رایج است. در اين روش دسته راكت را از فرو رفتگي بين انگشتان شست و سبابه مي گذرانند به طوري كه صفحه راكت بر سه انگشت ديگر تكيه نمايد به نحوی که دو انگشت شست و سبابه روي راكت و سه انگشت ديگر در پشت راكت قرار مي گيرند .

نحوه ضربه به توپ:

فورهند: ضربه به توپ با روی راکت

بک هند: ضربه به توپ با پشت راکت

بازیکنان باید مهارت و تسلط کافی برای فن های فورهند و بک هند را داشته باشند. ضربه فورهند ضربه با روی راکت است و هنگامی که بازیکن دست راست است و توپ از سمت راست میزش می آید باید تکنیک فورهند را اجرا کند اما اگر توپ از سمت چپ میزش بیاید باید تکنیک بک هند را اجرا کند.

طریقه آماده ایستادن ورزشکار هنگام بازی:

بازیکن پینگ پنگ مانند هر ورزش و بازی دیگری باید در موقعیت و شرایطی استاندارد و مناسب برای بازی قرار بگیرد و کاملا آماده باشد. راکت باید موازی با زمین نگه داشته شود، بازو ها باید در جلوی بدن و به شکل خمیده قرار بگیرند زانوها همچنین باید خمیده باشند، وزن بدن باید به صورت متعادل و یکنواخت روی پاها تقسیم شده باشد.

فوتبال دستی

میز پینگ پنگ

برای مشاهده سایر مقالات مرتبط اینجا کلیک کنید.

فرازاسپرت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.