کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: انواع سبک در فوتبال دستی

انواع سبک های فوتبال دستی

انواع سبک های فوتبال دستی

بطور کلی دسته بندی های مختلفی برای سبک های فوتبال دستی وجود دارند. گروهی آن را به چهار دسته و گروهی دیگر آن ها را به شش دسته تقسیم میکنند. گروه اول این چهار سبک را بصورت ذکر شده در ذیل بیان میکنند: سبک آلمانی سبک آمریکایی سبک فرانسوی سبک ایتالیایی گروه دوم اعتقاد دارند… توضیحات بیشتر