کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: برگه داوری در مسابقات فوتبال دستی

معرفی کتاب قوانین بین المللی فوتبال دستی و قوانین پوشش لباس در مسابقات فوتبال دستی

معرفی کتاب قوانین بین المللی فوتبال دستی و قوانین پوشش لباس در مسابقات فوتبال دستی

کتاب قوانین بین المللی فوتبال دستی توسط کمیسیون بین المللی فوتبال دستی گرد آوری شده و توسط حمزه صفره ترجمه و ویرایش گردیده است. پیش گفتار آقای تام یور رئیس کمیسیون قوانین فدراسیون بین المللی فوتبالدستی در ابتدای کتاب بدین صورت میباشد: “قوانین در هر ورزش به منظور اطمینان از انجام بازی عادلانه بین رقابت… توضیحات بیشتر