کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: جنبه های تغذیه ای مواد معدنی در ورزش

جنبه های تغذیه ای مواد معدنی در ورزش کدامند؟ (تاثیر پتاسیم در ورزش)

جنبه های تغذیه ای مواد معدنی در ورزش کدامند؟ (تاثیر پتاسیم در ورزش)

مواد معدنی برای عملکرد مطلوب استخوان ها و عضلات ضروری اند. فرآیند رشد برای ساختار خود به مواد معدنی نیاز دارد و عدم تامین کافی کلسیم و فسفات، اختلال رشد عضله را به همراه دارد. مواد معدنی برای فرآیند های انتقال عصبی، انقباض عضله، فعالیت آنزیمی و … اهمیت دارد. در این مقاله به طور… توضیحات بیشتر