کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: راهنمایی های تغذیه ای

راهنمایی های تغذیه ای قبل از مسابقه؟ تغذیه قبل از مسابقه به چه صورت باید باشد؟

راهنمایی های تغذیه ای قبل از مسابقه؟ تغذیه قبل از مسابقه به چه صورت باید باشد؟

توصیه شده است چند ساعت قبل از مسابقه به منظور جلوگیری از نتایج منفی (هیپوگلیسمی) ، (کاهش قند خون) از مصرف کربوهیدرات اجتناب شود. مصرف کربوهیدرات 30 تا 120 دقیقه قبل از تمرین ، سطح گلوکز پلاسما و انسولین را افزایش میدهد و این کار موجب تحریک مصرف گلوکز و مانع حرکت و اکسیداسیون چربی… توضیحات بیشتر