کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: عادات سالم

ارتباط بین غذا، بدن و ذهن، عادات سالم و آداب سلامتی، زمان غذا خوردن.

ارتباط بین غذا، بدن و ذهن، عادات سالم و آداب سلامتی، زمان غذا خوردن.

ارتباط بین غذا، بدن و ذهن تحقیقات همه روزه در حال کشف این موضوع هستند که بین بدن و ذهن یا بین فیزیولوژی و روانشناسی ارتباطی قوی وجود دارد. همچنین بین کیفیت تعامل هر کس با غذاهایی که میخورد و ساختار ذهنی_بدنی او ارتباطی قوی وجود دارد. مواردی که در زیر ارائه شده اند دستورالعملی… توضیحات بیشتر