کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: مسابقه

درباره قوانین مسابقات فوتبال دستی بدانیم

درباره قوانین مسابقات فوتبال دستی بدانیم

افراد زیادی فوتبال دستی را فقط یک بازی میبینند که در اوقات فراغت خود را سرگرم کنند و اطلاعی از مسابقات و جهانی بودن این بازی ندارند، در حالی که مسابقات جهانی فوتبال دستی هر ساله برگزار میگردند و دارای قواعد استاندارد بین المللی هستند. رقابتی بودن این بازی از مدت ها پیش بوده است… توضیحات بیشتر