کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: نوشیدنی های ورزشی

در هنگام ورزش چه تغذیه و نوشیدنی هایی مناسب هستند؟

در هنگام ورزش چه تغذیه و نوشیدنی هایی مناسب هستند؟

خوردن کربوهیدرات با حفظ سطوح بالای گلوکز پلاسما و سرعت بالای اکسیداسیون کربوهیدرات ، در رویداد هایی که 60 دقیقه یا بیشتر طول میکشند، عملکرد ورزشی را بهبود میبخشد. بیشتر کربوهیدرات های قابل حل با سرعت مشابه اکسید میشوند. (مانند گلوکز ، مالتوز، ساکارز، پلیمرهای گلوکزو نشاسته قابل تجزیه) و فروکتوز ، گالاکتوز و نشاسته… توضیحات بیشتر