کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: ویتامین ها

تاثیر ویتامین های B1,B2,B6,B12 و نیاسین بر ورزشکاران. کمبود این ویتامین ها چه تاثیراتی در پی دارد؟

تاثیر ویتامین های B1,B2,B6,B12 و نیاسین بر ورزشکاران. کمبود این ویتامین ها چه تاثیراتی در پی دارد؟

ویتامین B1 (تیامین) ویتامین تیامین در تبدیل اکسیداتیو پیروات به استیل کوآ، که مرحله ای ضروری در فرآیند تولید انرژی از CHO است نقش مهمی بازی میکند. به همین دلیل شرایط تجویز ویتامین B1 با کل هزینه انرژی و با مصرف CHO در ارتباط است. امروزه تحقیقات نشان میدهند که به دلیل افزایش انرژی و… توضیحات بیشتر