کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: کربوهیدرات مورد نیاز برای بدن

چه نوع تغذیه ای قبل از ورزش مناسب است و چه مقدار کربوهیدرات مورد نیاز است؟

چه نوع تغذیه ای قبل از ورزش مناسب است و چه مقدار کربوهیدرات مورد نیاز است؟

پژوهش ها نشان میدهند که مهمترین فاکتورها در افزایش خستگی در تمرینات استقامتی، تخلیه گلیکوژن عضله و سطوح پایین گلوکز خون است. بنابراین تامین ذخایر مطلوب گلیکوژن قبل از تمرین و استفاده بهینه از کربوهیدرات در هنگام تمرین مهم است. درنتیجه فراهم کردن بهترین روش بهینه سازی سطح گلیکوژن بدن برای یک ورزشکار استقامتی در… توضیحات بیشتر