کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: گیاهخواری مطلق

پنج نوع رژیم غذایی رایج و کاربردی که مناسب برای سلامت بدن باشند کدامند؟

پنج نوع رژیم غذایی رایج و کاربردی که مناسب برای سلامت بدن باشند کدامند؟

رژیم کم کربوهیدرات: هدف در این رژیم محدود کردن کربوهیدرات دریافتی به کمتر از 45 درصد رژیم روزانه میباشد. این رژیم در کاهش وزن و بهبود کیفیت زندگی و برای سلامت قلب موثر است. رژیم کم کربوهیدرات کم کالری هم هست اما اگر کالری دریافتی کم نشود و به جای کربوهیدرات، پروتئین زیاد مصرف شود… توضیحات بیشتر