ویتامین B1 (تیامین)

ویتامین تیامین در تبدیل اکسیداتیو پیروات به استیل کوآ، که مرحله ای ضروری در فرآیند تولید انرژی از CHO است نقش مهمی بازی میکند. به همین دلیل شرایط تجویز ویتامین B1 با کل هزینه انرژی و با مصرف CHO در ارتباط است. امروزه تحقیقات نشان میدهند که به دلیل افزایش انرژی و متابولیسم CHO در ورزشکاران، آن ها به ویتامین B1 بیشتری نیاز پیدا میکنند. افرادی که در رژیم غذایی خود این ویتامین را به اندازه کافی مصرف نمیکنند به اختلال حداکثر اکسیژن مصرفی دچار میشوند که به افزایش متابولیسم CHO و تولید لاکتات منجر میشود. افراد کم تحرک و یا ورزشکاران به خصوص دوچرخه سوارانی که محلول های حاوی مقادیر زیاد CHO مصرف میکنند بیشتر دچار کمبود ویتامین B1 و نیز کمبود های بیوشیمیایی میشوند.

ویتامین B2 (ریبوفلاوین)

این ویتامین در متابولیسم انرژی میتوکندریایی دخالت دارد. بر طبق تحقیقات موسسه تحقیقات ملی، مصرف این ویتامین با مصرف انرژی ارتباط دارد. مصرف روزانه مجاز 0.6 میلی گرم در 1000 کیلو کالری است. با این وجود پژوهش های بیشتر نشان میدهند که این نیاز با افزایش متابولیسم انرژی افزایش پیدا میکند و افرادی که فعالیت های بدنی بیشتری دارند نیاز بیشتری هم به این ویتامین پیدا میکنند.

ویتامین B6 (پیریدوکسین)

ویتامین B6 نقش مهمی در سنتز پروتئین بازی میکند. به همین دلیل اغلب تصور میشود این ویتامین برای ورزشکاران قدرتی و بدنسازان اهمیت حیاتی داشته باشد. نسبت B6 تغذیه ای 0.016 میلی گرم به ازای هر گرم مصرف پروتئین مقادیر قابل قبولی از ویتامین B6 را در مردان و زنان بزرگسال فراهم می آورد. اخیرا تحقیقاتی بر روی گروه های ورزشی انجام شده و نتایج حاکی از کمبود این ویتامین در آن ها میباشد.

 ویتامین B12 (سیانو کوبالامین)

ویتامین B12 به عنوان کو آنزیم در متابولیسم اسیدنوکلئیک عمل میکند و سنتز پروتئین را تحت تاثیر قرار میدهد. دوچرخه سواران استقامتی و ورزشکاران قدرتی اغلب از ویتامین B12 استفاده میکنند. آن ها عقیده دارند که هرگاه از دز های زیاد این ترکیبات استفاده شود میتواند بر کوفتگی عضله اثر ضد درد داشته باشد. تحقیقات نشان میدهند کمبود این ویتامین میتواند در موارد اختلال در جذب (به دلیل عملکرد نادرست معده در ساخت B12 )یا در آزمودنی هایی که گوشت (تنها منبع ویتامین B12 ) مصرف نمیکنند(همانند گیاهخواران) رخ دهد.

نیاسین

نیاسین به عنوان کوآنزیمی که در نیکوتین آدنین دی نوکلئوتید که در گلیکولیز نقش دارد و برای تنفس بافتی و سنتز چربی مورد نیاز است، عمل میکند. اسیدآمینه تریپتوفان میتواند به نیاسین تبدیل شود: 60 میلی گرم تریپتوفان به اندازه 1 میلی گرم نیاسین تاثیر دارد. محققان متعددی تصور نموده اند که این ویتامین میتواند توان هوازی را که عامل مهمی برای عملکرد استقامتی در ورزشکاران است، تحت تاثیر قرار دهد با این حال مصرف زیاد آن هم میتواند تاثیر معکوس بر عملکرد داشته باشد.

البته اکثر پژوهش ها هنوز نتوانسته اند تاثیر مکمل سازی خوراکی یا تزریقی را بر افزایش و بهبود عملکرد بدن اثبات کنند اما کمبود این ویتامین ها در افراد ورزشکار و با فعالیت بدنی بالا بسیار مشاهده شده است.

Rate this post
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *